Bác Hồ với Thông tấn xã Việt Nam - Ảnh 1
Theo infographics.vn