Thứ 2, 20/05/2024, Cập nhật lúc 04:30 GMT+7 | Hotline: 0962.345.258
10 sự kiện nổi bật năm 2021

10 sự kiện nổi bật năm 2021

Năm 2021, Đại hội XIII của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn không phải chỉ cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 mà còn tới 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, với Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Top xem nhiều

Tiện ích