Thứ 4, 28/07/2021, Cập nhật lúc 07:40 GMT+7 | Hotline: 0962.345.258

Giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
56,700
57,700
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
56,700
57,700
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
56,800
57,550
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
56,800
57,550
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
56,650
57,750
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
56,650
57,750
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
50,050
52,050
Nguyên liêu 999 - HN(99)
50,000
52,000
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ)
56,800
57,500
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ)
56,800
57,500

Nguồn: DOJI