Thứ 5, 20/02/2020, Cập nhật lúc 14:41 GMT+7 | Hotline: 0962.345.258

Giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
44,740
44,940
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
44,750
44,930
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
44,720
44,920
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
44,730
44,910
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
44,680
44,900
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
44,700
44,880
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
44,650
44,780
Nguyên liêu 999 - HN(99)
44,600
44,750
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ)
44,740
44,940
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ)
44,750
44,930

Nguồn: DOJI