Thứ 2, 13/07/2020, Cập nhật lúc 21:14 GMT+7 | Hotline: 0962.345.258

Giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
50,200
50,450
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
50,210
50,440
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
50,200
50,500
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
50,210
50,490
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
50,180
50,580
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
50,180
50,580
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
49,920
50,250
Nguyên liêu 999 - HN(99)
49,870
50,200
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ)
50,200
50,450
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ)
50,210
50,440

Nguồn: DOJI