79 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 20/11/2020) - Ảnh 1
infographics.vn