việt nam thành công trong tháng chủ tịch hđba liên hợp quốc - Ảnh 1
Theo infographics.vn