Việt Nam phấn đấu hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển đến năm 2030 - Ảnh 1
Theo infographics