Việt Nam - Liên minh châu Âu 30 năm quan hệ đối tác bền chặt (28/11/1990 - 28/11/2020) - Ảnh 1
Theo infographics.vn