tốc độ gia tăng ca mắc mới chưa có dấu hiệu chững lại - Ảnh 1
Theo infographics.vn