Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt trên 12,6 tỷ USD - Ảnh 1
Theo infographics.vn