Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến ngày 5/8/2020 (số liệu tính đến 7h) - Ảnh 1
Theo nfographics.vn