CPI bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 2,73% - Ảnh 1
Theo infographics