COVID-19 làm mục tiêu bình đẳng giới xa vời hơn - Ảnh 1
Theo infographics.vn