9 tháng năm 2020, Việt Nam xuất siêu khoảng 17 tỷ USD - Ảnh 1
Theo infographics.vn