10 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 45 tỷ USD - Ảnh 1
Theo infographics