Việt Nam nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các vấn đề biển - Ảnh 1
Theo infographics