Thêm 45 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng (số liệu tính đến 7h ngày 31/7/2020) - Ảnh 1
Theo infographics.vn