Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới (WICO) 2022: Việt Nam xuất sắc giành 7 Huy chương Vàng - Ảnh 1
Theo infographics