Mức phạt do khai báo y tế về kiểm dịch không trung thực - Ảnh 1
Theo infographics.vn