Nhiều doanh nghiệp bất động sản "hụt hơi" trong năm 2020.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản "hụt hơi" trong năm 2020.

Công ty CP Tập đoàn C.E.O - CEO Group (mã CK: CEO) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.

Báo cáo cho thấy, trong kỳ này doanh thu thuần của CEO chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu mảng cốt lõi là kinh doanh bất động sản đạt 191 tỷ đồng, giảm tới 70% so với cùng kỳ. Doanh thu cung cấp dịch vụ cũng giảm mạnh chỉ còn 72,5 tỷ đồng, trong khi năm ngoái vẫn đạt 134 tỷ đồng.

Trong quý này, công ty không ghi nhận doanh thu từ hoạt động thương mại.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của CEO Group trong quý 3 đạt gần 7,3 tỷ đồng, giảm mạnh tới 87% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là gần 16 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát âm 8,7 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh là do ảnh hưởng hưởng của dịch COVID-19, kéo theo doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của CEO đạt 682 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số này ở mức rất lớn là 3.166 tỷ đồng.

Con số lỗ sau 9 tháng năm 2020 của CEO là 102,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi đậm với hơn 435 tỷ đồng.

CEO Group đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, mục tiêu về đích của CEO còn một chặng đường vô cùng khó khăn.

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã CK: LGL) cũng vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3 với bức tranh kinh doanh nhiều gam màu tối.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ này của Long Giang đạt hơn 53,2 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kì năm ngoài.

Sau khi trừ các chi phí, LGL báo lỗ hơn 10 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kì vẫn lãi hơn 21 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Long Giang đạt doanh thu hơn 127 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kì. Mức lỗ ghi nhận gần 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn báo lão hơn 61 tỷ đồng.

Năm 2020, Long Giang Land đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng. Mặc dù mục tiêu này đã giảm lần lượt 53% và 27% so với năm trước nhưng dường như việc thực hiện lời hứa với cổ đông của LGL còn khá xa vời.

Một "ông lớn" khác trong lĩnh vực địa ốc là Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Mã CK: DXG) trước đó cũng công bố báo cáo tài chính hợp nhất với nhiều con số buồn.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu DXG đạt 1.876 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 388 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 906 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đầu năm của DXG âm 152 tỷ đồng, trong khi năm ngoái con số này là lãi 1.354 tỷ đồng.

Năm 2020, DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.034 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, chỉ tiêu hoàn thành mục tiêu của DXG vẫn còn khoảng cách khá xa.

 

Nguyễn Mạnh
Theo Dân trí