CPI tháng 6/2022 tăng 0,69%  - Ảnh 1
Theo infographics