5 nước có số ca covid -19 cao nhất thế giới - Ảnh 1
Theo infographics.vn