Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mozambique - Ảnh 1
Theo infographics