PAPI 2021: Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm - Ảnh 1
Theo infographics