Người châu Âu tiết kiệm năng lượng như thế nào? - Ảnh 1
Theo infographics