CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Quỹ Amersham Industries Limited đã bán 1,800.000 cp, quỹ CTCB Vietnam Equity Fund đã mua 300.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm 14 quỹ liên quan từ 198.965.002 cp (tỷ lệ 6,0051%) xuống 197.465.002 cp (tỷ lệ 5,9597%). Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

CTCP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): Quỹ CTCB Vietnam Equity Fund đã mua 500.000 cp và quỹ Wareham Enterprise Investments Limited đã bán 705.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 83.931.530 cp (ty rleej 15,0198%) xuống 83.726.530 cp (tỷ lệ 14,9831%). Giao dịch thực hiện ngày 16/12/2020.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Tổ chức Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 16.162.786 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 92.355.038 cp (tỷ lệ 29,79%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 22/1/2021.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): CTCP Tập đoàn PAN đăng ký bán toàn bộ 15.309.932 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12 đến 31/12/2020.

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW): CTCP Cơ điện lạnh đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 3.754.720 cp (tỷ lệ 44,17%) sang cho Công ty TNHH Nước sạch REE. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 19/1/2021.

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC): Quỹ Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 200.000 cp và quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 380.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan từ 9.491.940 cp (tỷ lệ 5,1268%) xuống 8.911.940 cp (tỷ lệ 4,8981%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR): CTCP Cơ điện lạnh đăng ký chuyển quyền sở hữu 17.319.067 cp (tỷ lệ 28,86%) sang cho Công ty TNHH Bất động sản REE. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 19/1/2021.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Ông Võ Thời, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 775.090 cp (tỷ lệ 0,43%). Giao dịch thực hiện từ 30/11 đến 16/12/2020.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2): Tổng CTCP XNK Xây dựng Việt Nam đăng ký bán 17.497.886 cp trong tổng số 36.613.500 cp (tỷ lệ 73,24%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 20/1/2021.

CTCP Điện Gia Lai (GEG): Bà Nguyễn Thùy Vân, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 931.000 cp (tỷ lệ 0,34%) để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 865.000 cp trong tổng số 1.370.831 cp (tỷ lệ 0,5%) đang sở hữu. Ông Lê Thanh Vinh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 680.467 cp trong tổng số 710.467 cp (tỷ lệ 0,26%) đang sở hữu. Bà Trần Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng, đăng ký bán 266.000 cp trong tổng số 283.500 cp (tỷ lệ 0,1%) đang sở hữu. Ông Tân Xuân Hiến, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 2.122.756 cp trong tổng số 2.153.132 cp (tỷ lệ 0,79%) đang sở hữu. Các giao dịch trên đều dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 20/1/2021.

CTCP Chương Dương (CDC): Ông Trần Trung Anh, con bà Nguyễn Thị Tú Oanh – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 722.170 cp (tỷ lệ 4,598%). Bà Hoàng Thị Hoài Long, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 580.034 cp (tỷ lệ 3,69%). Ông Nguyễn Hoàng Minh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 3,18%). Ông Nguyễn Hoàng Trí, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 3,18%). Ông Nguyễn Mạnh Tòng, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 985.006 cp (tỷ lệ 6,27%). Các giao dịch trên đều dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 20/1/2021.

CTCP Transimex (TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 141.354 cp (tỷ lệ 0,199%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2020 đến 21/1/2021.

CTCP Hải Minh (HMH): Ông Võ Thành Trung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 911.400 cp (tỷ lệ 7,09%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.

Mai Nguyễn
Theo Nhịp sống kinh tế