Theo đó, Malaysia sẽ đứng đầu trong khu vực ASEAN-5, với GDP bình quân đầu người năm 2022 được dự báo sẽ đạt 13,11 nghìn USD. Đứng thứ hai là Thái Lan, với GDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 7,63 nghìn USD. Với GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 4,69 nghìn USD năm 2022, Indonesia sẽ đứng thứ 3 trong khối ASEAN-5.


Nguồn: IMF

Sang đến năm 2023, dự báo về GDP bình quân đầu người của các nước trong khu vực ASEAN-5 cũng có sự thay đổi so với năm trước. Cụ thể, Malaysia vẫn đứng đầu khu vực ASEAN-5 với GDP bình quân đầu người được dự báo ở mức 13,94 nghìn USD. Xếp thứ hai là Thái Lan, với GDP bình quân đầu người trong năm 2023 dự kiến đạt khoảng 8,27 nghìn USD.

Sau Thái Lan là Indonesia với dự báo GDP bình quân đầu người đạt 5,01 nghìn USD vào năm 2023. Đối với Việt Nam, IMF ước tính, GDP bình quân đầu người sẽ đạt 4,68 nghìn USD vào năm 2023, đứng thứ 4 trong khối ASEAN-5. Cuối cùng là Philippines, với GDP bình quân đầu người năm 2023 được dự báo ở mức 3,76 nghìn USD.

Hiện tại, ước tính GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2022 là bao nhiêu?

Tại Kỳ họp Quốc hội khóa XV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, kinh tế Việt Nam năm 2022 ước đạt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, GDP và GDP bình quân đầu người là hai trong số 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2022 ước đạt 4.075 USD, trong khi mục tiêu đặt ra khoảng 3.900 USD.

Tại Nghị quyết số 138/NQ-CP về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký gần đây, Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021 - 2030, trong đó vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng tăng khoảng 8 - 8,5%/năm.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. Tỷ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40%, khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%. Giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7,5%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 đạt khoảng 27.000 - 32.000 USD.

3 tỉnh sẽ lên thành phố trực thuộc TW vào 2030 đang có các chỉ tiêu kinh tế ra sao trong 9 tháng đầu năm 2022?

 

Giang Anh
Theo Nhịp sống kinh tế