Bộ Y tế đề xuất V2K trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1
Theo infographic