9 tháng năm 2022: Cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới - Ảnh 1
Theo infographics