7 tháng năm 2022, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt gần 358,76 triệu USD - Ảnh 1
Theo infographics