2 chính sách an sinh, 42,8 triệu lượt người lao động và hơn 71.400 tỷ đồng - Ảnh 1
Hoàng Mạnh
Theo Dân trí