Việt Nam có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho Liên hợp quốc - Ảnh 1
Theo infographics