CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của Thành Thành Công Biên Hòa bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau).

Quý 3 vừa qua Doanh thu Công ty đạt hơn 3.180 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 205 tỷ đồng, tăng mạnh 78% so với cùng kỳ, điều này có ý nghĩa chứng minh cho việc tái cấu trúc Công ty đã đi đúng theo đúng lộ trình, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh lõi và cũng là tiền đề để các Nhà đầu tư đánh giá triển vọng của SBT trong tương lai

Ngành mía đường từ đầu năm 2021 đã đón nhận tin vui khi Bộ Công thương đưa ra quyết định áp dụng tạm thời mức thuế tự vệ và thuế chống bán phá giá với đường tinh luyện và đường thô nhập khẩu từ Thái Lan. Quyết định có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ 16/2/2021. Bên cạnh đó, kỳ vọng việc đường nhập lậu được kiểm soát khiến giá đường nội địa tiếp tục tăng, tạo lợi nhuận cho các nhà sản xuất đường. Các chuyên gia cho rằng giá đường nội địa vẫn còn dư địa để tăng trưởng từ mức giá hiện tại do đường sản xuất trong nước đang thấp hơn so với các nước trong khu vực.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính trong quý đạt 96 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính giảm mạnh 48 tỷ, xuống còn 179 tỷ đồng, tiết giảm 21% so với cùng kỳ.

Không chỉ tiết giảm chi phí tài chính, mà cả chi phí bán hàng cũng được Công ty tiết giảm mạnh. Cụ thể chi phí bán hàng trong quý đạt hơn 110 tỷ đồng, giảm được 35 tỷ đồng, tương đương giảm 24% so với cùng kỳ. Các chi phí này giảm mạnh trong bối cảnh doanh thu Công ty tăng trưởng là tín hiệu tốt cho việc Công ty đã đi đúng theo đúng theo chiến lược phát triển đã đặt ra.

Kết quả, Thành Thành Công - Biên Hòa đạt Lợi nhuận trước thuế hơn 215 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 192 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 3 quý đầu năm tài chính 2020-2021 Thành Thành Công - Biên Hòa đạt Doanh thu thuần 10.750 tỷ đồng, tăng 18%, Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 548 tỷ đồng tăng 140%, Lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ.

Niên độ 2020-2021 Thành Thành Công -Biên Hòa đặt mục tiêu Doanh thu thuần đạt 14.358 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế đạt 662 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 3 công ty đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Tính riêng lợi nhuận sau thuế 9 tháng niên độ này đã vượt hơn 32% so với lợi nhuận cả niên độ trước.

 

Theo Nhịp sống kinh tế