PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Năm nay, công ty ước tính tiêu thụ được 31.500 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân 33,21 triệu đồng/tấn. Công ty mẹ đạt tổng doanh thu 2.244 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.149 tỷ đồng, tăng 115% so với năm trước.

DRL - CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 - Ước doanh thu và lãi sau thuế năm 2020 đạt hơn 99 tỷ đồng (tăng 10%) và gần 58 tỷ đồng (tăng 4% so với thực hiện năm trước). So với kế hoạch năm, DRL đã vượt 15% kế hoạch doanh thu và vượt 28% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Trong năm 2021, DRL dự kiến mang về hơn 91 tỷ đồng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 8% và 16% so với con số ước thực hiện năm 2020.

MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Đã ra Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của MSB tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản MSB AMC.

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu bảo hiểm gốc 3.542 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 202 tỷ đồng, cổ tức 12%.

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Thông báo, bắt đầu bán toàn bộ hơn 640.000 cổ phiếu quỹ hiện có từ ngày 07/2/2021 đến 05/2/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Ngày 05/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 và cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 06/1/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 3%, cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 7%.

GMD - CTCP Gemadept - Thông báo, phát hành hơn 4,45 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2020.

THG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Ngày 30/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 31/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/1/2021.

NTL - CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Ngày 13/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/1/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/1/2021.

VCS - CTCP Vicostone - Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty đã thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ, tương ứng 4,8 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 100:3,09.

QHD - CTCP Que hàn Việt Đức - Ngày 05/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/1/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/1/2021.

SZC - CTCP Sonadezi Châu Đức – Đã thông qua quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Penm III Germany GMBH & CO.KG, cổ đông chỉ bán được hơn 10 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số toàn bộ hơn 76,52 triệu cổ phiếu HPG sở hữu đăng ký bán từ ngày 27/11 đến 25/12. Như vậy, sau giao dịch, cổ đông trên vẫn còn nắm giữ hơn 66,52 triệu cổ phiếu HPG, tỷ lệ 2,01%.

LGL - CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang - CTCP Tập đoàn Đầu tư Long Giang, cổ đông lớn đã mua vào 2 triệu cổ phiếu LGL từ ngày 27/11 đến 23/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại LGL lên hơn 12,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24%.

APS - CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương - ASEAN Deep Value Fund, cổ đông lớn đã bán ra 330.000 cổ phiếu APS trong ngày 17/12. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại APS xuống còn hơn 6,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,77%.

VCS - CTCP Vicostone - Ông Lưu Công An, Phó tổng giám đốc đã bán ra 105.000 cổ phiếu VCS từ ngày 30/11 đến 23/12. Sau giao dịch, ông An đã giảm sở hữu tại VCS xuống còn hơn 200.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,13%.

TNI - CTCP Tập đoàn Thành Nam - Bà Trần Kim Phượng, cổ đông lớn đã bán ra hơn 497.000 cổ phiếu TNI trong ngày 22/12. Sau giao dịch, bà Phượng đã giảm sở hữu tại TNI xuống còn hơn 6,41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,21%.

JVC - CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật - Ông Phùng Quang Việt, cổ đông lớn đã bán ra toàn bộ hơn 6,58 triệu cổ phiếu JVC sở hữu, tỷ lệ 5,85% trong ngày 24/12.

HAP - CTCP Tập đoàn Hapaco - Ông Vũ Xuân Thịnh, Phó tổng giám đốc đã mua vào hơn 1,45 triệu cổ phiếu HAP trong ngày 22/12 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Thịnh đã nâng sở hữu tại HAP lên hơn 1,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,32%.

CCI - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi - Ông Đoàn Minh Duy, Tổng giám đốc đã mua vào hơn 650.000 cổ phiếu CCI, tỷ lệ 3,67% trong ngày 24/12 theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, ông Duy chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CCI nào.

LCG - CTCP Licogi 16 - Lucerne Enterprise Ltd, cổ đông lớn đã bán ra 7,8 triệu cổ phiếu LCG trong ngày 22/12. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại LCG xuống còn hơn 9,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,86%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TMS - CTCP Transimex - Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TMS từ ngày 31/12 đến 29/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nâng sở hữu tại TMS lên hơn 13,96 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,15%.

POW - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP - Ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó tổng giám đốc PV Power đăng ký bán ra toàn bộ 50.000 cổ phiếu POW từ 30/12/2020 đến 28/01/2021.

Trần Dũng
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị