Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (UpCOM: LDW) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt gần 65 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ, giávốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt hơn 13 try đồng tăng 62,5% so với quý 2/2020.

Trong kỳ, LDW tiếp tục ghi nhận hơn 11 tỷ đồng doanh thu tài chính – đây toàn bộ là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí LDW lãi sau thuế 12 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Lawaco thu về 129 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt 23 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, LDW đặt mục tiêu doanh thu đạt 300,48 tỷ đồng và LNTT đạt 52,34 tỷ đồng, theo đó kết thúc nửa đầu năm 2021 LDW đã hoàn thành được 43% mục tiêu về doanh thu và 55% mục tiêu về LNTT.

Kết quả kinh doanh của LDW rất đáng chú ý khi liên tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2018 đến nay. Tuy nhiên đà tăng trưởng này đến từ khoản lãi tiền gửi do LDW vẫn đang giữ lại số tiền bán cổ phần từ năm 2018 và giao cho TGĐ nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng vốn hiệu quả. Theo đó toàn bộ số tiền này đã được LDW đem gửi tại các ngân hàng với kỳ hạn từ 3 tháng tới 12 tháng, tính đến 30/6/2021 số tiền thu được từ tăng vốn chủ sở hữu trị giá 515,7 tỷ đồng hiện đã tăng lên 521,7 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ