Gần 70 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước (từ 10/4-29/7/2020) - Ảnh 1
Theo infographics.vn