Ngày 23/12, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Khai mạc Huấn luyện thực hành tổng hợp Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC2.3) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ).

Huấn luyện thực hành tổng hợp nhằm đánh giá tổng thể năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy, quản lý, chuyên môn BVDC2.3 trước khi triển khai tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Nam Sudan (UNMISS).

Đồng thời, đây là cơ hội nâng cao năng lực mọi mặt, nhất là quy trình hoạt động chuẩn của BVDC2.3, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi triển khai tới Phái bộ UNMISS.

Huấn luyện thực hành tổng hợp diễn ra từ ngày 17 – 31/12 và bao gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (17 – 19/12) là giai đoạn chuẩn bị huấn luyện, nhằm thống nhất công tác chuẩn bị, địa điểm, nội dung, phương tiện, trang bị, vật chất... bảo đảm cho huấn luyện thực hành.

Giai đoạn 2 (20 – 29/12) là giai đoạn huấn luyện thực hành tổng hợp, bao gồm thực hành xử lý các tình huống trên sơ đồ và sa bàn (02 ngày); thực hành xử lý các tình huống riêng lẻ có rút kinh nghiệm sau mỗi tình huống (04 ngày) và cuối cùng là vận hành tổng hợp BVDC2.3 và xử lý đồng thời, tổng hợp các tình huống (03 ngày).

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, giai đoạn này BVDC2.3 tập trung thực hành, xử lý kịch bản tình huống trong môi trường hoạt động GGHB LHQ theo các quy trình hoạt động chuẩn của Phái bộ UNMISS, như các tình huống về y – dược (quy trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; lưu trữ hồ sơ; chuyển thương, chuyển tuyến.

Xử lý các tình huống thương vong…; về quân sự (bảo vệ, canh phòng, phòng chống cháy nổ); công tác báo cáo... Các kịch bản tình huống được tiến hành tuần tự, theo nguyên tắc từ dễ đến khó; từ riêng lẻ tới nhiều tình huống đồng thời; xử lý tình huống có kết hợp rút kinh nghiệm tới xử lý tình huống độc lập và đánh giá tổng thể; huấn luyện lý thuyết, sơ đồ và sa bàn trước khi huấn luyện thực hành tổng hợp.  

Giai đoạn 3 (30 – 31/12) là giai đoạn kết thúc huấn luyện thực hành tổng hợp, tổng kết rút kinh nghiệm, bế mạc và thu hồi, tháo dỡ trang bị, vật chất huấn luyện.

Ngô Bình
Theo Tiền Phong