Để giải quyết những bật cập của mật khẩu, từ 2019, VinCSS đã bắt tay nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái "Make In Vietnam" về xác thực mạnh không mật khẩu với 7 giải pháp hoàn thiện và đang tiếp tục nâng cấp đổi mới.

Hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu "Make in Vietnam" - Ảnh 1
Trường Thịnh
Theo Dân trí