Đến hết ngày 30/6/2022, Tổng cục Thuế hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai theo hiệu lực của Luật Quản lý thuế. Cơ quan thuế cũng tích cực triển khai các dịch vụ thuế điện tử để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giúp người dân dễ dàng hơn trong việc kê khai, nộp thuế và quản lý thuế.

Triển khai các dịch vụ Thuế điện tử

Mới đây, Tổng cục Thuế cho biết hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, 99% doanh nghiệp trong tổng số hơn 860.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

Tính đến ngày 15/8/2022, có 864.829 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 865.388 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,94% với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/08/2022 là 13.876.968 hồ sơ. Đã có 99% tổng số doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử. Tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thuế điện tử đạt trên 99%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 413 Chi cục Thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt 24/7 được vận hành thống nhất và hiệu quả. Trong năm 2022 (tính đến ngày 15/8/2022), hệ thống đã tiếp nhận và trả lời được 4.304 câu hỏi, đạt tỷ lệ 88% tổng số câu hỏi phải trả lời trong kỳ.

Triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động và Cổng thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài

Ngày 21/03/2022, Tổng cục Thuế chính thức công bố ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) và Cổng thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Theo đó, người nộp thuế có thể xác thực đăng ký tài khoản eTax mobile điện tử thông qua việc xác minh thông tin về số điện thoại, số tài khoản và số CMT/CCCD trên hệ thống của ngân hàng thay vì việc người nộp thuế sẽ phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục.

Tổng cục Thuế tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile với 10 Ngân hàng và sẽ tiếp tục mở rộng với các ngân hàng khác trong thời gian tới. Đến ngày 15/08/2022 đã có 116.643 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Tổng cộng đã có 60.188 giao dịch qua NHTM với tổng số tiền trên 291 tỷ đồng (đã nộp thành công 54 tỷ đồng).

Đối với hệ thống Cổng TTĐT dành cho NCCNN, NCCNN có thể gửi hồ sơ và tra cứu, nhận các thông báo của cơ quan thuế về mã số thuế, số thuế phát sinh theo tờ khai, mã khoản nộp thuế để đơn giản hóa thông tin về khoản nộp thuế, hỗ trợ cho người nộp thuế dễ dàng thực hiện nộp thuế bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Kết quả triển khai đến ngày 15/8/2022 đã có 30 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công.

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế

Các dịch vụ thủ tục hành chính do cơ quan thuế cung cấp được triển khai ở mức độ 3, 4 cho người nộp thuế theo hướng đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng. Ứng dụng CNTT trong dịch vụ công gồm: điện tử hoá, số hoá thủ tục hành chính và kết nối các dịch vụ công trong lĩnh vực thuế và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai 103/234 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tích hợp 97 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thêm các dịch vụ thuế điện tử một cách thuận lợi hơn.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/8/2022, số lượng hồ sơ đồng bộ trạng thái lên Cổng DVCQG là 15.818.955 hồ sơ.

Triển khai tích hợp hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tổng cục Thuế hoàn thành kết nối hệ thống tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư để sử dụng mã căn cước công dân xác thực số định danh cá nhân và tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế; dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình và dịch vụ chia sẻ thông tin công dân qua kênh kết nối với Văn phòng Chính phủ.

Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế hoàn thành triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cư, tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế. Tính đến ngày 15/8/2022, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 610 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 1094 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG.

Việc sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế giúp minh bạch, thống nhất thông tin quản lý và dùng chung dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư nên đảm bảo việc định danh chính xác được thông tin NNT là cá nhân, giảm thiểu sai sót trong quá trình NNT thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Bảo Anh/ VTC News
Theo VTC News