Báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 186,03 tỷ USD, trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 185,29 tỷ USD. Tính chung trong 6 tháng/2022, cán cân thương mại thặng dư 743 triệu USD.

Bên cạnh linh kiện điện tử, đâu là những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 6 tháng đầu năm? - Ảnh 1
Giang Anh
Theo Nhịp sống kinh tế