Phòng chống COVID-19: Sử dụng dịch vụ giao nhận hàng, cần chú ý điều gì? - Ảnh 1
Theo infographics.vn