Ngày không dùng tiền mặt 16/6: Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng 69,7% về số lượng - Ảnh 1
Theo infographics