Năm học 2022-2023: Hà Nội hỗ trợ hơn 1.100 tỷ đồng chênh lệch học phí - Ảnh 1
Theo infographics