Cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT: Phạt 241.896 trường hợp vi phạm - Ảnh 1
Theo infographics