4 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 15,6%  - Ảnh 1
Theo infographics