24 bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 1
Theo infographics.vn