110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị: Nhà lãnh đạo uy tín, tài năng của Đảng, Nhà nước - Ảnh 1
Theo infographics.vn